SECTORS
SECTORS

SECTORS

Sectors: Agroalimentari, Elaborats, Carnisseria, Peixateria, Mercats, Escorxador, Especejament, Restauració, Càtering, Hosteleria, Farmacèutica, laboratoris i Sanitat.